ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt

  MENU SZKOLENIA  


  KOMUNIKATY  

Szkoła powinna przygotować do zawodu kierowcy - podsumowanie konferencji w Warszawie

 


Brak nauczania w zawodzie kierowca-mechanik, złe i drogie szkolenie przyszłych kierowców podczas komercyjnych kursów, a także nieprecyzyjne przepisy prawne, brak zrozumienia polityków oraz źle wydawane pieniądze publiczne – to największe bariery utrudniające edukację kierowców zawodowych w polskim systemie oświaty. Na ten temat podczas zorganizowanej przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych konferencji, która odbyła się w środę, 17 lutego, w Warszawie rozmawiali posłowie, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, a także starostowie, dyrektorzy szkół oraz przewoźnicy drogowi.

Przewoźnicy podkreślali konieczność natychmiastowych działań ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, dzięki którym będzie możliwe rozpoczęcie już od 1 września 2016 r. nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych zawodu kierowca-mechanik. Przedsiębiorcy zwracali uwagę, że konieczne jest przede wszystkim szkolenie na prawo jazdy kat. C oraz C+E.

Adam Byglewski, wiceprezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych przypomniał, że dziś, by zdobyć uprawnienia na kierowanie ciężarówką, młodzi ludzie muszą ponosić ogromne koszty finansowe podczas komercyjnych kursów. Nauka zawodu, która odbywa się na szkoleniach poza systemem edukacji, to wydatek rzędu 10 tys. zł. – Wyrzucenie swego czasu zawodu kierowcy ze szkół bardzo obniżyło jego rangę; dziś nikt nie jest odpowiedzialny za promocję tego zawodu oraz promocję nauki w przygotowujących do tego zadania klasach. To wszystko powoduje, że brakuje dopływu nowych kadr do naszej branży – powiedział Adam Byglewski. Jak poważny jest to problem niech świadczy fakt, iż firmy transportowe są w stanie zatrudnić dziś „od ręki” 20 tysięcy kierowców.

Wiceprezes ZMPD podkreślił rolę Zrzeszenia w dążeniu do przywrócenia zawodu kierowcy na listę MEN. Choć wreszcie pojawiło się rozporządzenie przywracające zawód kierowcy do szkół, to jednak ciągle nie ma podstawy programowej, co stawia pod dużym znakiem zapytania możliwość rozpoczęcia od 1 września 2016 r. kształcenia w tym zawodzie.

Szkolenie kierowców poza systemem edukacji jest ostro krytykowane przez pracodawców, którzy nie są, łagodnie mówiąc, zadowoleni z poziomu wykształcenia młodych ludzi. Wielu z przedsiębiorców podkreślało fakt, iż osoby, które zdobyły prawo jazdy kat. C oraz C+E na komercyjnych kursach są dopiero aspirantami do bycia zawodowymi kierowcami. Brakuje im bowiem niezbędnej praktyki, a przede wszystkim są po prostu niedouczeni, na co zwrócił uwagę m.in. Euzebiusz Gawrysiuk z ZMPD. – Duży wpływ na taką sytuację ma wolny rynek, w którym dominuje kryterium najniższej ceny. To prowadzi do fikcji w szkoleniach. Co z tego, że młody człowiek zdobył uprawnienia, skoro brak mu praktycznych umiejętności? Nikt nie powierzy takiej osobie przewozu towaru, często o wartości wielu dziesiątek tysięcy euro, nie mówiąc już o niebezpieczeństwie uszkodzenia niezwykle drogiej ciężarówki – powiedział Gawrysiuk. Zadeklarował on jednocześnie szeroko pojętą współpracę ZMPD z administracją publiczną m.in. w dostępie do infrastruktury, pomocy w szkoleniach czy też przy tworzeniu podstawy programowej.

– Zrobimy wszystko, by Państwu pomóc – zadeklarował poseł Bogdan Rzońca, zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury. – Nie możemy tracić czasu na zbędną dyskusję, chcemy jak najszybciej rozwiązać gnębiące branżę problemy. W edukacji są pieniądze; dziś  powinniśmy stworzyć prawną płaszczyznę, by stworzyć odpowiednie warunki do nauki kierowców w szkołach.

Jadwiga Parada, doradca ministra edukacji zapewniła o tym, że resort pracuje w bardzo szybkim tempie, by od września młodzi ludzie mogli rozpocząć naukę w szkołach w zawodzie kierowcy-mechanika. Zasugerowała przy tym rozwiązanie polegające na tym, że pracodawcy będą partycypować w kształceniu praktycznym. – Taka deklaracja byłaby dla nas dużym wsparciem – powiedziała Jadwiga Parada.

W dyskusji wzięli także udział przedstawiciele samorządów i szkół, oczekujący od rządzących ułatwień w zakładaniu klas, w których będą się szkolili przyszli kierowcy.

Informacja własna ZMPD. Opr. PG


 
MATERIAŁY KONFERENCYJNE cz.1
MATERIAŁY KONFERENCYJNE cz.2
MATERIAŁY KONFERENCYJNE cz.3
     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
www.youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
Podrecznik CPC


Regulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6116687    Partner - giełda transportowa TimoCom