ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

SEKCJA
 • Szkolenia transportowe dopasowane do Państwa potrzeb

  Prowadzimy szkolenia w tematyce transportowej, dostosowane do potrzeb rynku i klienta. W ramach działalności na rzecz członków ZMPD prowadzimy dodatkowo bezpłatne szkolenia skierowane do osób reprezentujących firmy zrzeszone w ZMPD, jak również w stowarzyszeniach regionalnych.
 • Szkolenia bezpłatne dla firm zrzeszonych w ZMPD

  W ramach działalności edukacyjnej prowadzimy dodatkowo bezpłatne szkolenia skierowane do osób reprezentujących firmy zrzeszone w ZMPD.
 • Podręcznik Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego

  Podręcznik dedykowany jest przyszłym przewoźnikom oraz osobom zarządzającym transportem. Zawiera zagadnienia objęte państwowym egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego w przewozie osób i rzeczy.
 • Film o mocowaniu ładunków

  Film szkoleniowy na temat bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym. Tematyka edukacyjna filmu obejmuje również kwestie związane z przewozem i elementy wpływające na bezpieczeństwo przewozu.
 • Szkolenia transportowe dopasowane do Państwa potrzeb

  Prowadzimy szkolenia w tematyce transportowej, dostosowane do potrzeb rynku i klienta. W ramach działalności na rzecz członków ZMPD prowadzimy dodatkowo bezpłatne szkolenia skierowane do osób reprezentujących firmy zrzeszone w ZMPD, jak również w stowarzyszeniach regionalnych.
 • Szkolenia bezpłatne dla firm zrzeszonych w ZMPD

  W ramach działalności edukacyjnej prowadzimy dodatkowo bezpłatne szkolenia skierowane do osób reprezentujących firmy zrzeszone w ZMPD.
 • Podręcznik Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego

  Podręcznik dedykowany jest przyszłym przewoźnikom oraz osobom zarządzającym transportem. Zawiera zagadnienia objęte państwowym egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego w przewozie osób i rzeczy.
 • Film o mocowaniu ładunków

  Film szkoleniowy na temat bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym. Tematyka edukacyjna filmu obejmuje również kwestie związane z przewozem i elementy wpływające na bezpieczeństwo przewozu.
SEKCJA

Szkolenia

SEKCJA

Centralny Ośrodek Szkoleń ZMPD 

Centralny Ośrodek Szkoleń ZMPD powstał w 2000 roku. COS ZMPD na mocy ustawy o promocji zatrudnienia decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych.
Wykładowcami COS są wysokiej klasy specjaliści z branży transportu.
SEKCJA

 
W naszej ofercie znajdziecie Państwo między innymi: 

 • szkolenia ze znajomości podstawowych konwencji obowiązujących w transporcie drogowym: TIR i CMR
 • szkolenia przygotowujące do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym 
 • szkolenia z zakresu minimalizacji ryzyka związanego z kontrolą czasu pracy 
 • szkolenia dotyczące podatku VAT w transporcie i spedycji
 • szkolenia związane z bezpieczeństwem finansowym przewoźnika
 • szkolenia adresowane do osób  zaangażowanych w transport towarów niebezpiecznych.

COS ZMPD prowadzi także szkolenia o innej, aktualnej tematyce, dostosowane do potrzeb rynku i klienta.
     
Organizujemy szkolenia na terenie całego kraju.

Kontakt
tel. 22 536-10-69
fax 22 536-10-70
e-mail: szkolenia@zmpd.pl


 
SEKCJA

Aktualne tematy szkoleń

SEKCJA

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Szkolenie obejmuje zagadnienia: 
 • prawo cywilne, prawo handlowe, prawo socjalne,prawo podatkowe,
 • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
 • dostęp do rynku, 
 • normy techniczne i techniczne aspekty działalności,
 • bezpieczeństwo drogowe

W pogramie również rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu wynagrodzeń, czasu pracy, leasingu w transporcie.

Nasze atuty: 
 • wykładowcy będący wysokiej klasy specjalistami z branży transportu drogowego, prawa i finansów
 • fachowo opracowane materiały dydaktyczne
 • bezpłatny podręcznik "Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego (wydanie wrzesień 2019) dla każdego uczestnika
 • wysoki procent zdawalności egzaminu uczestników naszych szkoleń 
 • atrakcyjna cena szkolenia. 
 
 Termin / Miejsce:  
 • 21-22-23 listopada oraz 29-30 listopada 2019 / Siedziba ZMPD, Al. Jana Pawła II 78; Warszawa

 Koszt szkolenia: 
 • 990 PLN - dla osób reprezentujących firmy zrzeszone w ZMPD
 • 1250 PLN - dla pozostałych zainteresowanych
* dla drugiej i kolejnych osób z jednej firmy opłata za szkolenie wynosi 890 PLN


 
Termin zgłoszeń upływa 14 listopada 2019r.    

Aktywny formularz zgłoszeniowy

 
SEKCJA

  

Procedury TIR - szkolenie online

 
SEKCJA
SEKCJA

 

Dotychczasowe obowiązkowe szkolenie stacjonarne z zakresu stosowania procedury TIR zastępujemy bezpłatnym szkoleniem online.
 
Kierujemy je przede wszystkim do firm, które rozpoczynają przewozy pod osłoną karnetów TIR jak również do obecnych użytkowników systemu, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę czy też przeszkolić pracowników. 


 Szkolenie online zawiera: 
 • webinar z zakresu prawidłowej realizacji transportów TIR
 • komplet materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej
 • interaktywny test wiedzy, obowiązkowy dla przystępujących do systemu TIR
 • merytoryczne wsparcie naszych ekspertów

Atuty szkolenia online: 
 • minimalizacja kosztów
 • nowoczesna i przyjazna technologia
 • dogodny termin szkolenia
 
 Wymogi szczególne: 
 • Uczestnicy szkolenia online przystępujący  jednocześnie do systemu TIR obowiązani są do wypełnienia interaktywnego testu wiedzy
 • test wiedzy jest warunkiem ukończenia szkolenia
 • deklarację przystąpienia do testu wiedzy zgłasza sie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.


Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją i materiałami szkoleniowym.

Wstęp do szkolenia
Podręcznik dla posiadaczy karnetów TIR
Jak wypełniać karnet TIR
Ogólne informacje dotyczące funkcjonowania systemu TIR
Zgłoszenie do testu wiedzy

 
SEKCJA

Zarządzanie transportem

 Szkolenie obejmuje: 
 • Podstawy prawa wspólnotowego w zakresie odpowiedzialności osoby zarządzającej, omówienie taryfikatora kar oraz innych sankcji,
 • Omówienie działań służb kontrolnych w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących spełnienia wymogu dobrej reputacji,
 • Jak przygotować firmę do kontroli PIP - ITD, 
 • Jak opracować dokumentację spełniającą wymogi z zakresu KP i ustawy o czasie pracy kierowcy,
 • Właściwe planowanie pracy kierowcy.

 Termin / Miejsce:  
 • 15 października 2019r. / siedziba ZMPD, Al. jana Pawła II 78 Warszawa

 Koszt szkolenia:  
 • 290 PLN brutto za osobę
 
SEKCJA

 

  ADR

Szkolenie adresowane jest do doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA), przedsiębiorców, pracowników administracji oraz innych osób zaangażowanych w transport towarów niebezpiecznych.

Szkolenie obejmuje w szczególności nowelizację umowy europiejskiej ADR 2019:
 • Interpretację przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
 • Warunki i zasady powoływania doradcy DGSA w firmie.
 • Aktualny stan międzynarodowych i krajowych przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
 • Stosowanie nowych wymagań w codziennej praktyce transportowej w oparciu o znowelizowaną umowę ADR 2019.
 • Na czym polegają zmiany? - charakterystyka nowych wymagań przewozowych, przepisów ogólnych, zwolnień z wymagań ADR
 • klasyfikację towarów niebezpiecznych

 Nasze atuty: 
 • Autorem materiałów i wykładowcą jest dr inż. Krzysztof Grzegorczyk, wysokiej klasy specjalista z dziedziny bezpieczeństwa transportu. Autor szeregu publikacji, między innymi polskiej wersji umowy europejskiej dot. międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR);
 
 Termin / Miejsce:  
 • jesień 2019r. / siedziba ZMPD, Al. Jana Pawła II 78 Warszawa

 Koszt szkolenia: 
 • Cena 290 PLN brutto za osobę 
SEKCJA

 
VAT

 Szkolenie obejmuje: 
 • Zmiany w rozliczeniach podatkowych w firmach transportowych w roku 2019

 Nasze atuty: 
 • Autorem materiałów i wykładowcą jest wysokiej klasy specjalista z dziedziny prawa podatkowego
 
  Koszt szkolenia:  
 • Koszt szkolenia 290 zł brutto zl za osobę
 • Uczestnicy reprezentujący firmy zrzeszone w ZMPD wstęp wolny 
SEKCJA


   
  
 
SEKCJA

Dla Członków ZMPD

SEKCJA

Szkolenia bezpłatne dla firm zrzeszonych w ZMPD

W ramach działalności edukacyjnej prowadzimy dodatkowo bezpłatne szkolenia skierowane do osób reprezentujących firmy zrzeszone w ZMPD. 

Przykładowe tematy szkoleń: 
 • Kontrola wraz z rozliczaniem czasu pracy i podróży służbowych kierowców, noclegi kierowców. 
 • Płaca minimalna w Europie: Francja, Niemcy, Norwegia, Italia – zasady rozliczeń finansowych z uwzględnieniem diet i ryczałtów. 
 • Odpowiedzialność przewoźnika w międzynarodowym transporcie drogowym CMR, procedury administracyjne i odwoławcze, kary umowne w umowach transportowych.  
 • Praktyczne aspekty zatrudniania kierowców spoza UE, kontrole Straży Granicznej i PIP, przepisy prawne, dokumenty do wniosków, formy zatrudniania. 
 • Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i przewoźnika w związku z właściwym i bezpiecznym mocowaniem ładunków, zalecenia, procedury postępowania i podejście praktyczne w trakcie kontroli. 
 • Przewóz ładunków nienormatywnych, system i procedura uzyskiwania zezwoleń, kary administracyjne i restrykcje dla przewoźników krajowych i zagranicznych. 
 • Prawidłowa organizacja przewozów drogowych, przygotowanie i wskazówki do opracowania dokumentacji wewnętrznej w zakresie regulaminów: pracy, wynagradzania, czasu pracy, obsługi sprzętu, nadzoru nad pracą kierowców. 
 • Procedury w zakresie Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, wymagane dokumenty, przebieg kontroli. 
 • Systemy ważenia preselekcyjnego – zasady działania. 
 • Zmiany w przepisach prawa pracy na podstawie Kodeksu Pracy, zmiany wynagrodzenia minimalnego, wybór rozliczenia czasu pracy. 
 • Podatek VAT w transporcie i spedycji. 
 • Zasady realizacji przewozów do Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Kazachstanu.
 • Procedura spełniania wymogu dobrej reputacji.
 • Przepisy regulujące wdrożenie i funkcjonowanie KREPTD.
SEKCJA


   
  
SEKCJA

Formularze zgłoszeniowePartner strategiczny ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD