ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

SEKCJA
 • Szkolenia transportowe dopasowane do Państwa potrzeb

  Prowadzimy szkolenia o tematyce transportowej dostosowane do potrzeb rynku i klienta.
 • Podręcznik Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego

  Podręcznik dedykowany jest przyszłym przewoźnikom oraz osobom zarządzającym transportem. Zawiera zagadnienia objęte państwowym egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego w przewozie osób i rzeczy.
 • Film o mocowaniu ładunków

  Film szkoleniowy na temat bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym. Tematyka edukacyjna filmu obejmuje również kwestie związane z przewozem i elementy wpływające na bezpieczeństwo przewozu.
 • Szkolenia transportowe dopasowane do Państwa potrzeb

  Prowadzimy szkolenia o tematyce transportowej dostosowane do potrzeb rynku i klienta.
 • Podręcznik Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego

  Podręcznik dedykowany jest przyszłym przewoźnikom oraz osobom zarządzającym transportem. Zawiera zagadnienia objęte państwowym egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego w przewozie osób i rzeczy.
 • Film o mocowaniu ładunków

  Film szkoleniowy na temat bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym. Tematyka edukacyjna filmu obejmuje również kwestie związane z przewozem i elementy wpływające na bezpieczeństwo przewozu.
SEKCJA

Szkolenia

SEKCJA

Centralny Ośrodek Szkoleń ZMPD 

Centralny Ośrodek Szkoleń ZMPD powstał w 2000 roku. COS ZMPD na mocy ustawy o promocji zatrudnienia decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych.
Wykładowcami COS są wysokiej klasy specjaliści z branży transportu.
SEKCJA

 
W naszej ofercie znajdziecie Państwo między innymi: 

 • szkolenia ze znajomości podstawowych konwencji obowiązujących w transporcie drogowym: TIR i CMR
 • szkolenia przygotowujące do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym 
 • szkolenia z zakresu minimalizacji ryzyka związanego z kontrolą czasu pracy 
 • szkolenia dotyczące podatku VAT w transporcie i spedycji
 • szkolenia związane z bezpieczeństwem finansowym przewoźnika
 • szkolenia adresowane do osób  zaangażowanych w transport towarów niebezpiecznych.

COS ZMPD prowadzi także szkolenia o innej, aktualnej tematyce, dostosowane do potrzeb rynku i klienta.
     
Organizujemy szkolenia na terenie całego kraju.

Kontakt
tel. 22 536-10-69
fax 22 536-10-70
e-mail: szkolenia@zmpd.pl


 
SEKCJA

Aktualne tematy szkoleń

SEKCJA

Certyfikat Kompetencji Zawodowych


Szkolenie obejmuje zagadnienia: 
 • prawo cywilne, prawo handlowe, prawo socjalne, prawo podatkowe
 • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • dostęp do rynku
 • normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • bezpieczeństwo drogowe.

W pogramie również rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu wynagrodzeń, czasu pracy, leasingu w transporcie.

Nasze atuty: 
 • wykładowcy - wysokiej klasy specjaliści - z branży transportu drogowego, prawa i finansów
 • fachowo opracowane materiały dydaktyczne
 • bezpłatny podręcznik „Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego” dla każdego uczestnika
 • wysoki procent zdawalności egzaminu uczestników naszych szkoleń 
 • atrakcyjna cena szkolenia. 
 
 Termin/ miejsce:  
 • 8-9-10 października i 16-17 października 2020 r./ siedziba ZMPD, Al. Jana Pawła II 78, Warszawa

 Koszt szkolenia: 
 • 990 PLN - dla osób reprezentujących firmy zrzeszone w ZMPD
 • 1250 PLN - dla pozostałych zainteresowanych
* Przy udziale dwóch osób z jednej firmy koszt drugiej to tylko 890 PLN  


Zainteresowanych prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 30 września 2020 r. 

 
SEKCJA

  

Procedury TIR - szkolenie online

 
SEKCJA
SEKCJA

 

Dotychczasowe obowiązkowe szkolenie stacjonarne z zakresu stosowania procedury TIR zastępujemy bezpłatnym szkoleniem online.
 
Kierujemy je przede wszystkim do firm, które rozpoczynają przewozy pod osłoną karnetów TIR jak również do obecnych użytkowników systemu, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę czy też przeszkolić pracowników. 


 Szkolenie online zawiera: 
 • webinar z zakresu prawidłowej realizacji transportów TIR
 • komplet materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej
 • interaktywny test wiedzy, obowiązkowy dla przystępujących do systemu TIR
 • merytoryczne wsparcie naszych ekspertów

Atuty szkolenia online: 
 • minimalizacja kosztów
 • nowoczesna i przyjazna technologia
 • dogodny termin szkolenia
 
 Wymogi szczególne: 
 • Uczestnicy szkolenia online przystępujący  jednocześnie do systemu TIR obowiązani są do wypełnienia interaktywnego testu wiedzy
 • test wiedzy jest warunkiem ukończenia szkolenia
 • deklarację przystąpienia do testu wiedzy zgłasza sie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.


Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją i materiałami szkoleniowym.

Wstęp do szkolenia
Podręcznik dla posiadaczy karnetów TIR
Jak wypełniać karnet TIR
Ogólne informacje dotyczące funkcjonowania systemu TIR
Zgłoszenie do testu wiedzy

 
SEKCJA

Organizacja przewozów drogowych
 

I blok tematyczny:
 • restrukturyzacja - dopasowanie poszczególnych elementów składowych firmy do wymogów i oczekiwań rynku
 • omówienie podjętych działań w celu poprawienia płynności i rentowności spółki
 • przykłady przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji w firmach transportowych

Prowadzenie: Mariusz Grajda, ekspert w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw MGW CCG Sp. z o.o.

II blok tematyczny:
 • procedury związane z dokumentacją wymaganą w transporcie drogowym
 • odpowiedzialność przewoźnika, załadowcy i odbiorcy
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji wewnętrznej firmy, potwierdzającej nadzór nad pracą kierowcy
 • kontrola czasu pracy - ustawa o czasie pracy i Rozporządzenie WE 561/2006
 • najczęściej popełniane błędy dotyczące czasu pracy kierowcy i omówienie ich na przykładach z wybranych kontroli.
 • powiedzialności osoby zarządzającej, omówienie taryfikatora kar oraz innych sankcji,

Prowadzenie: Paweł Miąsik, specjalista w zakresie kontroli przedsiębiorstw transportowych, szkoleniowiec służb kontrolnych.

 Termin / Miejsce:  
 
 • ...................... / siedziba ZMPD, Al. jana Pawła II 78 Warszawa
 

 Koszt szkolenia:  
 
 • 290 PLN brutto za osobę

 
SEKCJA

 

Transport towarów niebezpiecznych  ADR


Szkolenie adresowane jest do doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA), przedsiębiorców, pracowników administracji oraz innych osób zaangażowanych w transport towarów niebezpiecznych.

Szkolenie obejmuje w szczególności nowelizację umowy europiejskiej ADR 2019:
 • Interpretację przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
 • Warunki i zasady powoływania doradcy DGSA w firmie.
 • Aktualny stan międzynarodowych i krajowych przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
 • Stosowanie nowych wymagań w codziennej praktyce transportowej w oparciu o znowelizowaną umowę ADR 2019.
 • Na czym polegają zmiany? - charakterystyka nowych wymagań przewozowych, przepisów ogólnych, zwolnień z wymagań ADR
 • klasyfikację towarów niebezpiecznych

 Nasze atuty: 
 • Autorem materiałów i wykładowcą jest dr inż. Krzysztof Grzegorczyk, wysokiej klasy specjalista z dziedziny bezpieczeństwa transportu. Autor szeregu publikacji, między innymi polskiej wersji umowy europejskiej dot. międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR);
 
 Termin / Miejsce:  
 • .............. / siedziba ZMPD, Al. Jana Pawła II 78 Warszawa

 Koszt szkolenia: 
 • Cena 290 PLN brutto za osobę 

 
SEKCJA

Podatek VAT w transporcie i spedycji
 

 Szkolenie obejmuje: 
 • Zmiany w VAT wprowadzone w trakcie 2019r. – zakres stosowania w transporcie i  spedycji, terminy obowiązywania;
 • Zmiany w VAT wchodzące w 2020r. wynikające ze zmian w przepisach unijnych oraz w ustawie o VAT -  zakres dotyczący transportu i spedycji; 
 • Podatki dochodowe z działalności gospodarczej;
 • Podatek od środków transportowych na 2020r.,  stawki ustawowe.

 Nasze atuty: 
 • Autorem materiałów i wykładowcą jest wysokiej klasy specjalista z dziedziny prawa podatkowego


 
SEKCJA

 
​​​​​​Taryfikator kar - szkolenie online

SEKCJA
SEKCJA
SEKCJA
 
Mimo, iż zmiany w ustawie o transporcie drogowym dotyczące nowych taryfikatorów kar zostały wprowadzone we wrześniu 2018, to większość przewoźników nie ma wiedzy na temat wprowadzonych przez ustawodawcę klasyfikacji naruszeń i wynikających z nich wysokości kar pieniężnych.
 
Polecamy szczególnej uwadze nasz materiał filmowy. Zagadnienia poruszane w webinarium zostały przygotowane i poprowadzone przez specjalistę z dziedziny transportu, doświadczonego inspektora z dużą wiedzą teoretyczną oraz praktyczną, autora szeregu publikacji, specjalistę w zakresie kontroli przedsiębiorstw transportowych.

Szkolenie online zawiera: 
 • przykłady naruszeń uruchamiających procedurę sprawdzenia  "dobrej reputacji"
 • konsekwencje finansowe dla firmy i osób zarządzających
 • naruszenia przepisów o przewozie odpadów
 • zmiany w taryfikatorze związane z czasem pracy kierowców

Atuty szkolenia online: 
 • minimalizacja kosztów
 • nowoczesna i przyjazna technologia
 • dogodny termin szkolenia
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją. Jednocześnie zapraszamy do obserwowania naszej strony  i kolejnych materiałów jakie dla Państwa będziemy przygotowywać.

 
SEKCJA

Bezpieczne mocowanie ładunków - szkolenie online

  
 Część I 
SEKCJA

SEKCJA

  
 Część II 
SEKCJA

SEKCJA

 
Zasady wykonywania czynności związanych z mocowaniem ładunku są różne w poszczególnych krajach – w Polsce dotychczas były sformułowane dość ogólnie, ale np. w Niemczech wymagania są duże, a kary mocno restrykcyjne. Warto więc wiedzieć, jak należycie umocować ładunki.
 
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce przygotowało filmową instrukcję mocowania ładunków. Film pokazuje nie tylko podstawowe sposoby mocowania, ale także wskazówki, jak właściwie rozmieścić ładunek.

Szkolenie online zawiera:
 • informacje dotyczące odpowiedzialności nadawcy, przewoźnika i kierowcy
 • procedury związane z nadaniem towaru i wymaganych dokumentach
 • właściwe oznakowanie pojazdu
 • zasady kontroli drogowych i granicznych w zakresie rozmieszczania i mocowania ładunków.

Film prezentujemy w dwóch częściach. 
SEKCJA


   
  
 
SEKCJA


   
  


Partner strategiczny ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD